Skip to the content

Profwch yr awyr agored gwych ac archwiliwch y cannoedd o filltiroedd o feiciau mynydd a thraciau beicio, llwybrau troed a llwybrau - gan ddarparu mwy na digon o antur am benwythnos.

Os mai antur arfordirol yw'r hyn rydych chi'n edrych amdano, edrychwch dim pellach! Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg, sydd hefyd yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru 870 milltir, yn boblogaidd ymhlith selogion chwaraeon dŵr yn ogystal â theuluoedd.

Mae gennym hefyd ein cyfran deg o gestyll, amgueddfeydd, gosod cartrefi urddasol a maenorau i'w harchwilio.

Cymerwch gip ar rai o'n syniadau gwyliau gwych a'n hysbrydoliaeth isod ond gwiriwch y trefniadau agoriadol gyda'r busnesau cyn i chi ymweld.

Awyr Agored Gwych

P’un a ydych am brofi’r wefr o feicio lawr ein mynyddoedd ar wib neu fynd am dro hamddenol yn y bryniau, mae rhywbeth at ddant pawb.

Antur Arfordirol

Archwiliwch yr arfordir digyffwrdd a'r golygfeydd syfrdanol gyda rhai o'r teithiau cerdded a'r traethau arfordirol gorau sy'n berffaith ar gyfer dal ton.

Parc Gwledig Bryngarw

Mae Bryngarw yn un o berlau cudd Cymru gan fod ganddo erddi syfrdanol, teithiau cerdded afonydd, hwyl antur i'r plant, dolydd ar gyfer picnic a mwy. Mae'r parc hefyd yn gyfeillgar i gŵn. Agorodd y parc ym 1986 ac i ddathlu troi’n 30 rydym wedi cynhyrchu’r fideo hon sy’n cynnwys cerdd a ysgrifennwyd gan staff a gwirfoddolwyr. Os nad ydych wedi ymweld eto gallwch ddod o hyd i barc a thŷ Bryngarw ychydig i'r gogledd o draffordd yr M4 ger Pen-y-bont ar Ogwr yn Ne Cymru.

Parc Beicio Cymru

Ar gyfer beicwyr mynydd canolradd drwodd i rai sydd i lawr yr allt, bydd Bike Park Wales yn cynnig profiad beicio anhygoel i chi yn wahanol i unrhyw beth rydych chi wedi'i brofi yn y DU o'r blaen.