Skip to the content

Southern Wales Attractions Map

Darganfod De Cymru

Mae De Cymru dim ond 3 awr o ganol Llundain. Mae’n rhanbarth sy’n llawn hanes, tirweddau godidog, a chymuned groesawgar, o amgylch prifddinas Cymru, Caerdydd.

Mae gan Gaerdydd westai gwych, profiad siopa unigryw, castell anhygoel, 2 Amgueddfa Genedlaethol a llawer mwy. Mae'n ganolfan wych ar gyfer archwilio'r rhanbarth.

Un o’r pethau mwyaf hudolus am Dde Cymru yw bod gennym ni dros 30 o gestyll i ymweld â nhw.

  • Y mwyaf yng Nghymru – Castell Caerffili.
  • Y mwyaf hudolus – Castell Coch.
  • A hyd yn oed castell a godwyd gan y Meistri Haearn, Castell Cyfarthfa.

Wrth gwrs, mae ein hanes yn ymestyn yn ôl yn llawer pellach i’r Rhufeiniaid, ac mae gennym ni Gaer Lleng Caerllion i chi ymweld â hi.

Gallwch hefyd weld sut beth oedd bywyd ym 1645 ym Maenordy Llancaiach Fawr, a gallwch ymweld â Thŷ Tredegar anhygoel gyda'i ystafell dderbyn aur.

Mewn cyferbyniad, gallwch brofi bywyd caled gweithwyr cyffredin yn y diwydiannau haearn a glo, trwy fynd dan ddaear yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru neu i Brofiad Glofaol Cymru - Parc Treftadaeth Cwm Rhondda neu drwy ymweld â chofebion i'r rhai a fu farw tra'n ddwfn o dan y ddaear. megis Guardian.

Mae gennym rai atyniadau anhygoel, unigryw, fel Y Bathdy Brenhinol, lle mae stori arian yn cael ei hadrodd. Yna mae Stiwdios chwedlonol Rockfield lle mae bandiau fel Queen ac Oasis wedi recordio eu hits a’r Welsh Perfumery lle gallwch chi greu eich persawr eich hun wedi’i ysbrydoli gan dirluniau Cymru.

Efallai yr hoffai’r anturus hedfan drwy’r awyr yn Zip World Tower a mwynhau’r golygfeydd neu roi cynnig ar Barc Beicio Cymru. Neu gallwch roi cynnig ar y Bont Gludo unigryw yng Nghasnewydd.

Rydym yn ffodus bod gennym lawer o gynhyrchwyr bwyd lleol gwych. Dyma rai o’r cynhyrchwyr y gallwch ymweld â nhw a blasu eu cynnyrch, gan gynnwys chwe gwinllan a chynhyrchydd gin mewn castell.

Llety

Beth bynnag yw maint a chyllideb eich grŵp, bydd rhywbeth ar gael i weddu i'ch anghenion ledled y rhanbarth.

Atyniadau

Mae gwledd o bethau i’w gwneud. Ymhlith yr atyniadau gwych mae cestyll, amgueddfeydd, stadia, gwinllannoedd a phyllau glo.

Amserlenni

Gyda chymaint i’w weld a’i wneud, rydym wedi casglu rhai amserlenni a awgrymwyd ar eich cyfer fel nad oes rhaid i chi golli unrhyw beth.

Canllawiau Teithio ar Gyfer Grwpiau

Newydd i Dde Cymru? Cymerwch olwg ar ein rhestr ddefnyddiol o adnoddau er mwyn i chi allu mwynhau eich ymweliad cymaint â phosibl!

Parcio a Man Gollwng i Fysiau

Darganfyddwch lle allwch chi ollwng eich teithwyr, parcio eich bws neu gael gwybodaeth bellach ynglŷn â'r rhanbarth.

Tywyswyr Teithiau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y mwyaf o'ch ymweliad â'r rhanbarth drwy logi gwasanaethau tywysydd teithiau bathodyn glas.

Cofnodi - Gweminar Masnach Teithio

Ailedrych ar y Gweminar a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf - gyda dolenni i'r holl fusnesau a gyflwynodd.

Arddangosfa Prynwyr Grŵp

Y digwyddiad hwn yw'r cyfle delfrydol i'r diwydiant bysiau a theithiau drefnu teithiau, gwyliau a gwibdeithiau newydd.

Ymweliadau Ymgyfarwyddo

Dewch i gymryd rhan mewn ymweliadau ymgyfarwyddo er mwyn profi cynnig grwpiau De Cymru dros eich hun.

Cyfryngau

Porwch drwy gynnwys amrywiol gan gynnwys llyfrgell o luniau a fideos i weld sut allwn helpu ag ymweliadau gan y wasg.