Skip to the content

Aberdâr
Man Gollwng a Pharcio i Fysiau: Maes Parcio yr Ynys, CF44 7RP
Y Fenni
Man Gollwng a Pharcio i Fysiau: Gorsaf Fysiau y Fenni, Ffordd Trefynwy, NP7 5HF
Pen-y-bont ar Ogwr
Man Gollwng a Pharcio i Fysiau: Cae'r Bragdy, Heol Tondu, CF31 4JE
Man Gollwng a Pharcio i Fysiau: Parc Manwerthu McArthur Glen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9SU
Caerllion
Man Gollwng a Pharcio i Fysiau: Broadway, NP18 1AY
Caerffili
Man Gollwng i Fysiau: Canolfan Siopa Cwrt y Castell, CF83 1NU (gyferbyn â'r castell)
Maes parcio i fysiau: Heol y Cilgant, CF83 1XY
Caerdydd
Maes parcio i fysiau: Gerddi Soffia (oddi ar Heol y Gadeirlan), CF11 9HW
Cas-gwent
Man Gollwng a Pharcio i Fysiau: Stand 5, Gorsaf Fysiau, Stryd Thomas, NP16 5DH Maes Parcio'r Castell, Stryd y Bont, NP16 5EY
Canolfan Siopa Festival Park
Man Gollwng a Pharcio i Fysiau: Festival Park, Glynebwy, NP23 8FP
Merthyr Tudful
Man Gollwng i Fysiau: Y Coleg, Merthyr Tudful, Rhodfa'r Coleg (Man aros cyntaf), CF48 1AR
Maes parcio i fysiau:
Amgueddfa a Pharc Castell Cyfarthfa, Heol Aberhonddu, Merthyr Tudful, CF47 8RE
Canolfan Hamdden Rhydycar, Pentref Hamdden Merthyr, CF48 1UT
Trago Mills, Merthyr Tudful CF48 1HT
Trefynwy
Man Gollwng a Pharcio i Fysiau: Stryd Blestium, NP25 3EQ
Canol Dinas Casnewydd
Man Gollwng i Fysiau:
Theatr Glan-yr-Afon, NP20 1HG
Gorsaf Drenau Casnewydd, NP20 4AX
Gorsaf Fysiau Casnewydd, Ffordd y Brenin, NP20 1DD
Maes parcio i fysiau:
Parc Lorïau Casnewydd, Stryd Albany, Casnewydd, NP20 5NJ
Man Aros i Lorïau Dinas Casnewydd, Uned 9, Ystad Ddiwydiannol Maesglas, Casnewydd, NP20 2NS
Pontypridd
Man Gollwng i Fysiau: Parc Ynysangharad, Stryd y Bont, CF37 4PE
Maes parcio i fysiau: Maes Parcio Heol Sardis, Heol Sardis, CF37 1HA
Porthcawl
Man Gollwng a Pharcio i Fysiau: Esplanade Avenue, CF36 3YW Maes Parcio'r Ffair, Mackworth Road, CF36 5BY
Tredegar
Man Gollwng a Pharcio i Fysiau: Lôn Stabl, NP22 4BU
Bro Morgannwg
Maes parcio i fysiau:
Maes Parcio Nell’s Point, Ynys y Barri – CF62 5TR (baeau dynodedig)
Maes Parcio Cliff Parade, Penarth – CF64 5BP (baeau dynodedig)
Maes Parcio Cymlau, Southerndown – CF32 0RP (heb ei ddynodi)
Maes Parcio Brig-y-Don, Aberogwr – CF32 0PR (heb ei ddynodi)
Maes Parcio Rivermouth, Aberogwr – CF32 0QU (heb ei ddynodi)