Skip to the content

South Wales

Darganfod De Cymru

Mae gan Dde Cymru lawer i’w gynnig i chi os ydych chi'n chwilio am wyliau mewn dinas, cyfle i ymlacio ar y traeth neu wyliau mwy anturus sy'n llawn gweithgareddau. Mae gennym ni'r cyfan!
 
Er ei bod yn ardal fach iawn, dim ond oddeutu 75km (46.5 milltir) o'r dwyrain i'r gorllewin ac oddeutu 50km (30 milltir) o'r gogledd i'r de, mae De Cymru yn sicr yn cynnig llawer o bethau. Cefn gwlad ysblennydd, Parc Cenedlaethol ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac arfordir dramatig.
 
Rydym yn falch iawn o'n hanes a'n diwylliant cyfoethog, y gellir eu gweld trwy ein cestyll a'n amgueddfeydd niferus, a'n iaith hynafol y gallwch roi cynnig arni dros eich hun.
 
Ond yn fwy na dim, rydym yn falch o'n cyfeillgarwch a'r croeso rydym yn ei gynnig i ymwelwyr. Pam na alwch chi heibio a'i brofi dros eich hun.

Ysbrydoli Fi

P’un a ydych am brofi’r wefr o feicio lawr ein mynyddoedd ar wib neu fynd am dro hamddenol yn y bryniau, mae rhywbeth at ddant pawb.

Digwyddiad Tocyn Mawr

Drwy gydol y flwyddyn, ar draws y rhanbarth, mae amrywiaeth o ddigwyddiadau arbennig yn digwydd yn rhywle yn Ne Cymru o hyd.

Ymweliadau Gan Grwpiau

Yma cewch drosolwg o'r hyn sydd gan Dde Cymru i'w gynnig, o lety ar gyfer grwpiau, pethau i'w gwneud, canllawiau, parcio i fysiau ac awgrymiadau ar gyfer amserlenni.

Cyfarfod

Gydag ystod o leoliadau rhyfedd, hanesyddol, cyfoes a phwrpasol, dewiswch Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer eich digwyddiad nesaf.