Skip to the content

Mae De Cymru yn llawn cestyll a thraethau, bryniau ac anturiaethau. Mae'n gyrchfan gryno ar gyfer gwyliau teuluol, gwyliau byr rhamantus ac ar gyfer ymweliadau grŵp llawn. Cymerwch olwg ar yr hyn sydd ar gael.

South Wales

Darganfod De Cymru

Mae gan Dde Cymru lawer i’w gynnig i chi os ydych chi'n chwilio am wyliau mewn dinas, cyfle i ymlacio ar y traeth neu wyliau mwy anturus sy'n llawn gweithgareddau. Mae gennym ni'r cyfan! 

Mae gan dde Cymru lawer i'w gynnig. Cefn gwlad godidog, Parc Cenedlaethol ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac arfordir dramatig.

Rydym yn falch iawn o'n hanes a'n diwylliant cyfoethog, y gellir eu gweld trwy ein cestyll a'n amgueddfeydd niferus, a'n iaith hynafol y gallwch roi cynnig arni dros eich hun.
 
Ond yn fwy na dim, rydym yn falch o'n cyfeillgarwch a'r croeso rydym yn ei gynnig i ymwelwyr.

South Wales

Mis Cenedlaethol Hufen Iâ

Mae gan Dde Cymru gysylltiad hir â hufen iâ – ar ôl i lawer o deuluoedd Eidalaidd symud i Gymru. Er enghraifft, mae Hufen Iâ Sidoli wedi’i wneud ers dros 100 mlynedd – yn wreiddiol gan Benedetto yn ei gaffi yng Nglynebwy. Nawr gallwch ei brynu ledled Cymru.

Mewn cyferbyniad, datblygodd Hufen Iâ Fablas ym Mhorthcawl a’r Bont-faen ei ryseitiau unigryw lai na 10 mlynedd yn ôl. Gan ddefnyddio llaeth lleol maen nhw'n gwneud hufen iâ Cymreig moethus wedi'i wneud â llaw.

Mae Allfa Pwdin Gorau 2023 yng Ngwobrau Bwyd Cymru, Basil and Rusty’s Ice Cream sydd wedi’i leoli ym Machen, wedi ennill gwobr “pencampwr y pencampwyr”  4 gwaith.

Mae Cadwaladers ym Mae Caerdydd yn ymfalchïo mewn parhau i weini eu rysáit gwreiddiol Hufen Iâ Fanila Cymreig.

Mae gan Siop Hufen Iâ Shepherds yn y Fenni restr sy’n newid yn barhaus o hufen iâ a sorbets – a byddan nhw hyd yn oed yn gwneud cacennau hufen iâ arbennig i’w harchebu.

Mae yna lawer o barlyrau hufen iâ ar draws y rhanbarth - gyda straeon a blasau unigryw - mwynhewch archwilio i ddod o hyd i'ch ffefryn.

South Wales

Diwrnodau Allan i'r Teulu ar Gyllideb

Mae gan Dde Cymru lawer i’w archwilio gyda’ch teulu – dyma rai syniadau am draethau, parciau gwledig ac ardaloedd i fynd am dro – pecynwch bicnic a gallwch gael diwrnod allan gwych i’r teulu ar gyllideb. Tagiwch ni ar eich postiadau Instagram - byddem wrth ein bodd yn gweld beth rydych chi'n ei wneud!

South Wales

Darganfod De Cymru

O'r bryniau i'r arfordir, mae llawer o feysydd carafanau a gwersylla sy'n eich galluogi i gysylltu â natur a mwynhau eich ymweliad â'r ardal. Dyma rai syniadau ar gyfer safleoedd i seilio eich hun - a gallwch ddod o hyd i lawer mwy o wefannau yn yr adran Lleoedd i Aros.

Cardiff Bay

Egwyl Penwythnos yng Nghaerdydd

Chwilio am syniadau am benwythnos i ffwrdd - yna edrychwch ar yr hyn y gwnaeth London Unattached ei wneud pan ymwelon nhw â Chaerdydd a Bro Morgannwg yn ddiweddar. Fe wnaethant fwynhau penwythnos llawn dop gyda theithiau cychod, bwyd gwych, castell anhygoel a thaith o amgylch setiau ffilm Gavin a Stacey.

Antur penwythnos teulu

Mae gan Dde Cymru lwyth o syniadau ar gyfer anturiaethau teuluol - gwelwch sut y gwnaeth Laura Side Street a'i theulu fwynhau penwythnos mewn coedwig, beicio mynydd, dod yn agos at natur, ymweld â'r castell mwyaf yng Nghymru a bwyd gwych. Mae llwyth o syniadau ar gyfer pethau y gallwch chi eu mwynhau.

Cyffro a Thraethau gyda Luci

Darganfu Van Life gyda Luci sut mae De Cymru yn rhoi bryniau a thraethau’n agos iawn at eich gilydd – er mwyn i chi allu mwynhau cerdded ac anturiaethau (fel ZipWorld Tower) a diwrnod ar y traeth i gyd o fewn egwyl 2 ddiwrnod.

Ysbrydoli Fi

P’un a ydych am brofi’r wefr o feicio lawr ein mynyddoedd ar wib neu fynd am dro hamddenol yn y bryniau, mae rhywbeth at ddant pawb.

Ymweliadau Gan Grwpiau

Yma cewch drosolwg o'r hyn sydd gan Dde Cymru i'w gynnig, o lety ar gyfer grwpiau, pethau i'w gwneud, canllawiau, parcio i fysiau ac awgrymiadau ar gyfer amserlenni.

Cyfarfod

Gydag ystod o leoliadau rhyfedd, hanesyddol, cyfoes a phwrpasol, dewiswch Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer eich digwyddiad nesaf.