Skip to the content

Mae De Cymru yn ardal gryno ac eto mae gennym ddyffrynnoedd agored eang, dyffrynnoedd ag ochrau serth, bryniau ac afonydd ac arfordir syfrdanol. Yn union fel y mae’r dirwedd yn amrywiol, felly mae gennym ddetholiad amrywiol o drefi a chymunedau i’w harchwilio, gyda llawer ohonynt yn cynnig cyrchfan hanner diwrnod gwych i grwpiau neu arhosfan lluniaeth ddiddorol. Dyma rai trefi awgrymedig i ymweld â nhw - am fwy o wybodaeth cysylltwch â De Cymru.

Bae Caerdydd

Archwiliwch y glannau hwn sy'n llawn hanes, anturiaethau a mannau gwych ar gyfer coffi neu goctel.

Caerffili

Tref ar gyrion y Cymoedd, sy'n enwog am Gaws Caerffili a chastell mwyaf Cymru.

Blaenafon - Tirwedd Ddiwydiannol Treftadaeth y Byd

Mae ymweliad â Blaenafon yn caniatáu ichi archwilio gorffennol diwydiannol De Cymru.

Y Fenni

Tref farchnad draddodiadol ar gyrion Bannau Brycheiniog, sy'n enwog am Ŵyl Fwyd flynyddol y Fenni.

Pontypridd

Yn enwog fel cartref Syr Tom Jones a chyfansoddwyr yr Anthem Genedlaethol Gymreig.

Tredegar

Tredegar - Cartref y GIG a thref gyda threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog i'w harchwilio.

Caerlleon

Tref hardd a oedd yn un o'r aneddiadau Rhufeinig pwysicaf - llawer i'w archwilio.