Skip to the content

Amdanom ni

Mae Twristiaeth De Cymru yn cynrychioli cynhyrchion twristiaeth yn deg Awdurdod Lleol De Ddwyrain Cymru.

Rydym yma i gynorthwyo pob sector o'r fasnach deithio gan gynnwys trefnwyr grwpiau, cwmnïau coetsys, asiantau teithio, gweithredwyr teithiau a chynrychiolwyr cyfryngau. Os ydych chi am ddod â'ch cleientiaid i Dde Cymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gan weithio'n agos gyda Visit Wales rydym yma i'ch helpu chi i gynllunio'ch taith i Dde Ddwyrain Cymru. Gan ddarparu cyngor diduedd am ddim gallwn awgrymu lleoedd i aros, beth i'w weld a ble i fynd. Gallwn hefyd ddarparu gwybodaeth am dywyswyr teithiau, teithio i’r ardal, yn ogystal â llunio rhaglenni teithio wedi’u teilwra yn unol â gofynion eich cleientiaid.