Skip to the content

Archebwch Tywysydd Taith

Gall archebu Tywysydd Taith profiadol a chymwys ychwanegu cymaint at daith o amgylch De Cymru - o greu teithiau i ysbrydoli eich grwpiau, i ddod â hanes yn fyw, a chaniatáu i chi ddarganfod pentrefi a golygfeydd cudd, gall Tywysydd fynd â thaith dda a sicrhau ei fod yn gofiadwy.

 Yn Ne Cymru mae gennym griw o dywyswyr gwych, brwdfrydig a gwybodus a fyddai wrth eu bodd yn gweithio gyda chi. Cymerwch olwg ar eu gwefan am gysylltiadau. Wales Association of Tour Guides. 

Ffeithlen Ddefnyddiol

Rydym wedi llunio taflen ffeithiau ddefnyddiol ar gyfer Trefnwyr Grwpiau. Mae'n llawn syniadau am leoedd i ymweld â nhw a themâu y gellir eu harchwilio. Defnyddiwch hwn fel man cychwyn ond cysylltwch â ni am help i ddod o hyd i westai, mwy o syniadau neu arosfannau bwyd anarferol ar gyfer eich grwpiau.

Lawrlwythwch y Daflen Ffeithiau yma.

Parcio a Man Ggollwng i Fysiau

Darganfyddwch lle allwch chi ollwng eich teithwyr, parcio eich bws neu gael gwybodaeth bellach ynglŷn â'n prif drefi.

Mapiau a Chanllawiau

Does dim yn well na chynllunio o flaen llaw a threfnu manylion eich ymweliad.

Dyma rai chanllawiau defnyddiol i gyrchfannau  y gallwch eu lawrlwytho am ddim i'ch helpu i archwilio'r rhanbarth!

Teithio i Dde Cymru

Yn gryno ac yn hawdd mynd ato, mae De Cymru ond dwy awr i ffwrdd o Lundain ar hyd yr M4, tra bod Birmingham a Gorllewin Canolbarth Lloegr ond awr i ffwrdd o'n ffiniau.

Mae gan Dde Cymru gysylltiadau ffordd rhagorol drwy'r M4 (o Lundain a De-ddwyrain Lloegr) a'r M50/M5 (o Ganolbarth Lloegr a Gogledd Lloegr) sy'n sicrhau bod y rhan fwyaf o Brydain, gan gynnwys meysydd awyr a therfynfeydd fferïau, o fewn taith o dair awr mewn cerbyd.

Mae system ffordd gynhwysfawr yn cysylltu'r prif drefi, tra bod nifer o drefi a phentrefi yn cael eu gwasanaethu gan y rhwydwaith trenau lleol sy'n cysylltu â gorsafoedd ar brif linell y rheilffordd. Am ragor o wybodaeth ar gyrraedd, a theithio o amgylch De Cymru ewch i Travel Line Cymru.