Skip to the content

Digwyddiad Arddangosfa i Brynwyr ar Gyfer Grwpiau

Ystyrir yr arddangosfa flynyddol hon i brynwyr ar gyfer grwpiau, a gynhelir am y chweched tro, fel digwyddiad delfrydol ar gyfer y diwydiant bysiau a theithiau er mwyn trefnu teithiau, gwyliau a gwibdeithiau newydd.
Wedi'i drefnu gan Southern Wales Tourism a'i gydlynu gan Steve Reed Tourism Ltd, arbenigwyr teithio grŵp y DU, mae'r gweithdy busnes i fusnes hwn yn darparu cyfle i chi gwrdd â nifer o gyflenwyr twristiaeth allweddol o Dde Cymru mewn cyfres o apwyntiadau un i un sydd wedi'u trefnu o flaen llaw.
Mae dyddiad arddangosfa i brynwyr ar gyfer grwpiau De Cymru 2020 wedi'i gyhoeddi a bydd yn cael ei gynnal ddydd Llun 1 Mawrth 2020.
Dylai unrhyw gynllunwyr teithiau sydd am fynychu'r digwyddiad hwn sydd yn rhad ac am ddim gysylltu â Steve Reed Tourism Ltd. E-bost steve@stevereedtourism.co.uk Ffôn: (01420])560288.

Canllawiau Teithio ar Gyfer Grwpiau

Newydd i Dde Cymru? Cymerwch olwg ar ein rhestr ddefnyddiol o adnoddau er mwyn i chi allu mwynhau eich ymweliad cymaint â phosibl!