Skip to the content

Ffôn

01443 710090

Cyfeiriad

CF46 6RD

Y dref agosaf

0 miles from Merthyr Tudful

Gallwch ddringo yng nghanolfan ddringo dan do fwyaf De Cymru, canŵio ar lynnoedd Taf Bargoed, archwilio’r system ogofau sydd wedi eu creu gan ddyn neu ddod o hyd i’ch ffordd o amgylch y Cwrs Antur Awyr - mae gan Ganolfan Summit Centre rywbeth ar gyfer pob un aelod o’r teulu!

Ar gyfer pwy?

Pob oed a gallu. Mae Canolfan Summit Centre yn croesawu teuluoedd, grwpiau, unigolion a’r sawl sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored. Os ydych yn rhoi cynnig ar weithgaredd am y tro cyntaf maent yn darparu hyfforddiant ac offer.  Os ydych yn brofiadol ac am wella ymhellach, mae hyfforddiant wrth law gan arbenigwyr. Ar gyfer grwpiau sydd am benwythnos i ffwrdd yn llawn gweithgaredd, maent y trefnu amrywiaeth o weithgareddau all gynnwys adeiladu rafft, teithiau cerdded gyda’r nos, cerdded mewn ceunentydd a llawer mwy!

Lle?

Ger Trelewis, 10 munud o’r A470 ar gylchfan Abercynnon roundabout. CF46 6RD

Uchafbwyntiau:

  • Dros 20 o weithgareddau antur hyfforddedig.
  • Dros 120 o lwybrau dringo dan do, waliau 18 metr o uchder a bargod 8 metr trawiadol.
  • Amgylchedd diogel ar gyfer dechreuwyr i roi cynnig ar weithgareddau â hyfforddwyr profiadol.
  • Darperir popeth, o offer ceufadu i saethyddiaeth a choed ar gyfer tannau crefftau’r gwylltir.
  • Cyfleusterau newid/cawodydd os ewch yn frwnt neu’n wlyb wrth gael hwyl!
Llety:
Mae Canolfan Gopa Rock UK wedi gorffen prosiect ailddatblygu £ 4M o'i holl gyfleusterau yn ddiweddar. Bellach mae'n cynnig llety en suite ar gyfer hyd at 104 o westeion, ystafelloedd cyfarfod ac ymlacio, neuadd fwyta llawn, gardd breifat, cae chwarae, man chwarae awyr agored a thros 20 o weithgareddau antur wedi'u cyfarwyddo. Wedi'i leoli yng nghwm trawiadol Taf Bargoed, mae'r ganolfan wedi'i gosod ymhlith coetiroedd, llynnoedd a bryniau gan ei gwneud yn leoliad perffaith ar gyfer egwyl fer yng nghefn gwlad Cymru.
Cysgu 15 i 104 mewn 3 uned hunangynhwysol:
Mae Trelewis Drift yn cysgu 44
Mae Deep Navigation yn cysgu 40
Mae Taf Merthyr yn cysgu 20
Mae pris gwyliau penwythnos yn dechrau at £ 66yp. Mae prisiau'n amrywio yn ôl amser y flwyddyn ac os ydych chi eisiau cynnwys gweithgareddau. Ffoniwch ni am ragor o fanylion