Skip to the content

Marchnad Casnewydd yn ailagor gyda Chwrt Bwyd arloesol

Mae’r strwythur Fictoraidd trawiadol hwn wedi cadw bron pob un o’i nodweddion hanesyddol trawiadol, gan ei wneud yn lle perffaith i archwilio, cyfarfod, bwyta, yfed a siopa. 

Mae Marchnad Casnewydd yn gyfoethog o ran treftadaeth, ac mae wedi bod yn ganolog i fywyd Casnewydd ers 1854 pan oedd ganddi gymuned brysur o arddwyr marchnad, ffermwyr, tyfwyr rhandiroedd a chigyddion. Adeiladwyd y farchnad dan do i gymryd lle'r adeilad marchnad blaenorol a oedd yn rhy fach i ymdopi â thwf masnach yn y dref. 

Heddiw, mae'r adfywio wedi rhoi dyfodol mwy disglair a mwy cynaliadwy i'r farchnad restredig Gradd II. Ailwampio'r strwythur hanesyddol presennol gyda thu mewn cyfoes ac arddangos cymysgedd amrywiol o fasnachwyr a gofodau unigryw i greu canolbwynt cymunedol bywiog - marchnad ar gyfer yr 21ain ganrif. 

Wedi’i lleoli yng nghanol Casnewydd, mae’r Farchnad dan do yn cynnig profiad siopa unigryw a chymuned amrywiol o fasnachwyr bwyd a diod, stondinau annibynnol ac unedau ffordd o fyw – i gyd o dan un to hanesyddol – arhosfan wych i’ch grŵp. 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Marchnad Casnewydd.