Skip to the content

Sinema Antur Ymweld â De Cymru

Bedwellty House and Park

Wrth i'r haf agosáu, beth am drefnu ymweliad â sinema awyr agored gyda phicnic hyfryd. 

Mae Sinema Antur wedi cyhoeddi eu rhaglen ar gyfer 2022 ac mae’n wych gweld eu bod yn ymweld â chymaint o atyniadau gwych o amgylch De Cymru.

Tŷ a Pharc Bedwellte, Tredegar - 20/21 Mai

Parc Bute, Caerdydd - 29 - 31 Gorffennaf

Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed - 6 - 8 Mai

Llynnoedd Cosmeston, Penarth - 17 - 19 Mehefin

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg - 26 - 28 Awst

Maenordy Llancaiach Fawr, Treharris - 29 Ebrill - 1 Mai

Tŷ a Pharc Tredegar, Casnewydd - 10 - 12 Mehefin

Archebwch eich tocynnau i chi'ch hun, eich teulu neu ar gyfer grŵp - mae'n wych cael pethau i edrych ymlaen atynt yn 2022.