Skip to the content

Distyllfa Castell Hensol - yn agor ar 4 Medi

Botanicals Room at Hensol Castle Distillery
Botanicals Room at Hensol Castle Distillery

Mae'r cyfuniad o Gastell Hensol, sydd wedi'i drwytho mewn hanes, ynghyd â dirgryniadau modern a natur hwyliog gin yn creu profiad cwbl unigryw, yn selerau ein castell, yn enwedig gyda'r tipyn rhyfedd neu ddau wedi'i gynnwys! 

Mae'r profiad taith gin 90 munud yn cynnwys cyfle i ddysgu popeth am hanes Castell Hensol, gwreiddiau gin, rhyfeddodau botaneg a'r broses ddistyllu, ynghyd â blasu gin tiwtora a G&T yn ein bar i orffen. 

Mae ein profiad o wneud gin yn berffaith i unrhyw un sy'n hoff o gin. Byddwch chi'n treulio dwy awr a hanner gyda'n prif ddistyllwr, gan roi'r cyfle i chi ddistyllu'ch potel unigryw eich hun o'r ysbryd blasus. Felly p'un a ydych chi'n dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau gallwch fod yn sicr eich bod gydag eraill sy'n caru eu gin hefyd.  Edrychwch ar y wefan i gael manylion yr holl brofiadau sydd ar gael.

Gwybodaeth Ychwanegol 

- Mae parcio am ddim ar gael yn Nistyllfa Castell Hensol

Sut i gyrraedd Distyllfa Castell Hensol 

Defnyddiwch god post CF72 8JX. 

Mewn Car - o Gyffordd 34 yr M4 

Cymerwch yr allanfa sydd ag arwyddion ar gyfer Pendoylan a Hensol. 

Cymerwch y dde 1af ar y dde gan ddilyn yr arwyddion ar gyfer Pendoylan, Hensol a Vale Resort. 

Cymerwch y dde 1af ar y dde, Hensol, Miskin a Vale Resort.