Skip to the content

Mae gan Dde Cymru gyfoeth o erddi a gwarchodfeydd natur y gellir eu cyfuno’n hawdd i mewn i deithlen ar gyfer eich grŵp – ac mewn llawer o leoedd gellir trefnu tywyswyr gwybodus i ddod â stori’r cynlluniau’n fyw. Dyma awgrym o daith 3 diwrnod i leoli eich grŵp yng Nghaerdydd neu Gasnewydd – ond byddem yn falch iawn o weithio gyda chi i greu cynllun unigryw ar gyfer eich grŵp.

Veddw Garden

Diwrnod 1 – Dyffryn Gwy a Sir Fynwy

 • Mae taith trwy Ddyffryn Gwy unrhyw adeg o'r flwyddyn bob amser yn brydferth - ond mae'r lliwiau'n arbennig iawn yn yr hydref. Os oes gennych chi grŵp sy'n hoffi mynd am dro, yna aros yn The Eagles Nest, Wyndcliff ddylai fod yn rhan o'r diwrnod.
 • Mae dwy ardd breifat (i gyd ger Tyndyrn) yn dangos ffyrdd gwahanol iawn y maent wedi harneisio’r amodau lleol:
  • Gardd Tŷ Veddw - “Gardd hynod a grëwyd gan y ‘Garddwr Tymer Drwg’ hunan-gyfaddef Anne Wareham. Mae'r cloddiau yn unig yn werth eu gweld, ac mae llawer i'w ddysgu am y defnydd o blanhigion yn yr ardd Gymreig hon. Rhyfedd, hwyliog, ysbrydoledig.” Alan Titchmarsh
  • Gardd Gerfluniau Dyffryn Gwy - Cyfuniad hyfryd o gelf a natur - gyda chasgliad arbennig o drawiadol o eirlysiau a'r Hellebores ar gyfer ymweliadau diwedd y gaeaf / gwanwyn cynnar.
 • Teithio’n ôl drwy Frynbuga (sy’n enwog fel enillydd llawer o wobrau Town in Bloom) – yna teithiwch drwy Ddyffryn Wysg i:
  • Gardd Llanofer - gardd sy’n dyddio’n ôl i’r 1800au cynnar sydd wedi ymddangos yn ddiweddar yn Great British Gardens Carol Klein.
Tredegar House and Gardens

Diwrnod 2 – o amgylch Casnewydd a Chaerdydd

Physic Garden Cowbridge

Diwrnod 3 – Bro Morgannwg

 • Ymweliad â Gerddi Dyffryn sy'n cynnwys ystafelloedd gardd agos-atoch, lawntiau ffurfiol a thŷ gwydr yn arddangos casgliad trawiadol o gacti a thegeirianau.
 • Teithiwch i’r Bont-faen ac ymwelwch â Gardd Berlysiau’r Bont-faen sydd ychydig oddi ar y brif stryd ac sy’n llawn dop gogoneddus o blanhigion a pherlysiau meddyginiaethol, sy’n nodweddiadol o erddi ffiseg o’r canrifoedd a fu.
 • Ewch ar daith i’r Barri i fwynhau’r arddangosfeydd gwelyau glan môr traddodiadol ym Mharc Romilly neu The Knap Lake and Gardens.

NEU 

 • Ewch ar daith i Warchodfa Natur Parc Slip i archwilio’r ffordd hardd y mae byd natur wedi adennill yr hen safle diwydiannol hwn.

 

Mae digonedd o arosfannau cinio a lluniaeth naill ai yn y lleoedd a awgrymir i ymweld â nhw neu ar y ffordd - cysylltwch â Thwristiaeth De Cymru am gymorth i ddod o hyd i'r lleoliad cywir ar gyfer eich grŵp.