Skip to the content

Ffôn

01685 387456

Cyfeiriad

CF48 2HU

Y dref agosaf

0 miles from Merthyr Tudful

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant wedi ei lleoli ynghanol y goedwig hardd hon a dyma’r pwynt dechreuol ar gyfer teithiau cerdded, llwybrau beicio mynydd ar gyfer beicwyr ifanc ac mae yma hefyd lwybrau hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a bygis.

Mae yma hefyd ardal chwarae, cwrs rhaffau isel, llwybrau posau a chaffi lle y medrwch ymlacio a mwynhau y cynnyrch lleol a’r golygfeyddd.