Skip to the content

Barod Amdani - Ymwelwch â ni'n Hyderus

Barod Amdani yw marc swyddogol y DU i nodi bod busnes twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio'n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a diwydiant a bod ganddo broses ar waith i gynnal glendid a chynorthwyo pellhau cymdeithasol.

Rydym yn falch o gydnabod bod nifer o fusnesau ledled y rhanbarth wedi sicrhau achrediad ‘We’re Good to Go’ ac rydym yn gyffrous i groesawu ymwelwyr a gwesteion yn ôl i’w busnesau.