Skip to the content

Darganfod Merthyr Tudful - Taith 1 Diwrnod

P’un a yw’n well gennych chi gael taith stêm hamddenol ar hyd rhai o’r golygfeydd mwyaf prydferth, ymweliad â Chastell o’r 19eg ganrif neu ddim ond mwynhau’r awyr agored, rydym wedi cwmpasu hyn ar y daith undydd hon.

Arhosfan 1Parc ac Amgueddfa Cyfarthfa, Merthyr Tudful

Castell meistr haearn fawreddog o 1824, nawr yn amgueddfa gyda chasgliad o eitemau celfyddyd gain a hanes cymdeithasol.

Arhosfan 2Rheilffordd Mynydd Aberhonddu, Merthyr Tudful

Teithiwch mewn un o’n cerbydau arsylwi pob tywydd y tu ôl i hen locomotif stêm trwy olygfeydd hardd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar hyd Cronfa Ddŵr Taf Fechan i Dolygaer ar un o’r rheilffyrdd mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Arhosfan 3Redhouse Cymru

Mae hen Neuadd y Dref yn adeilad rhestredig gradd II godidog yng nghanol y dref. Fe’i gelwir bellach yn Redhouse Cymru, mae’n ganolfan i’r celfyddydau ac mae’n cynnig rhaglen gynhwysfawr o sioeau a digwyddiadau. 

Arhosfan 4Trago Merthyr Tudful

Mae Trago Merthyr Tudful wedi’i leoli oddi ar yr A470 ac mae’n cynnwys 200,000 o gynhyrchion ar draws 38 o adrannau. Mae’r Piazza, sydd y tu allan i’r prif fynedfa i’r siop, hefyd yn gartref i nifer o siopau manwerthu a bwyd. Cymerwch eich dewis o Bastai Cernyweg traddodiadol neu  Bice ar y Maen Cymreig, cacennau cartref, brechdanau ... a llawer mwy.

Arhosfan 5Parc Taf Bargoed

Wedi’i lleoli yng Nghwm Taf Bargoed, adfywiwyd yr hen safle pwll glo fel hafan i fywyd gwyllt a chanolfan ar gyfer gweithgareddau cymunedol.