Skip to the content

Ffôn

02921 660790

Cyfeiriad

CF10 5AL

Y dref agosaf

0 miles from Caerdydd

Mae Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd wedi tyfu i fod yn un o'r rasys ffordd mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae’r digwyddiad nid yn unig yn ail hanner marathon mwyaf y DU, ond dyma ras ffordd fwyaf Cymru a digwyddiad codi arian aml-elusennol mwyaf Cymru.

Mae'r llwybr yn mynd â rhedwyr heibio i dirnodau mwyaf eiconig y brifddinas gyda golygfeydd hyfryd ac adeiladau hanesyddol. Mae'r cwrs gwastad a chyflym yn bennaf yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer dechreuwyr a blaenwyr..
Mae'r ras yn cychwyn y tu allan i Gastell Caerdydd ac mae'r rhedwyr yna'n mynd i lawr heibio Stadiwm Dinas Caerdydd ar y ffordd i Benarth. Maen nhw'n derbyn Marina gogoneddus Penarth cyn croesi'r morglawdd a mynd i Fae Caerdydd. Mae rhedwyr yn rhedeg trwy ganol y bae gan gynnwys Eglwys Norwy a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Yna mae'r cwrs yn mynd tuag at ogledd y ddinas a bydd y rhedwyr yn cwblhau dolen o Lyn hardd Parc y Rhath cyn y terfyn yng nghanol y ddinas yn y Ganolfan Ddinesig.

Bydd y ras cadeiriau olwyn yn cychwyn am 9:50yb a bydd gweddill y cae yn cychwyn am 10:00yb.

Bydd y cwrs yn cael ei blismona a'i drefnu drwyddo. Gall cyfleusterau diwrnod rasio newid.
Cyfryngau cymdeithasol

Facebook
Twitter
Instagram

Dyddiadau

3 Hydref 2021