Skip to the content

Croeso diogel yn ôl

I wneud y mwyaf o'ch amser yma, cynlluniwch ymlaen llaw a byddwch yn ymwybodol bod cyfyngiadau'n cael eu codi ar wahanol adegau yng Nghymru i weddill y DU.

Cyn teithio, gwiriwch restrau gwefannau busnesau unigol i ddarganfod:

  • a yw busnesau / safleoedd ar agor
  • beth yw eu hamseroedd agor
  • a oes cyfleusterau ar gael, er enghraifft toiledau
  • a oes angen i chi archebu ymlaen llaw
  • sut mae angen i chi dalu - gall rhai lleoedd fod yn ddigyswllt neu'n arian parod yn unig

I wneud y mwyaf o'ch amser yma, cynlluniwch ymlaen llaw a dilynwch y cyngor a'r arweiniad ar sefyllfa newidiol COVID-19 gan Lywodraeth Cymru.

 

'Rydyn ni'n Dda i Fynd'

Mae ein busnesau wedi bod yn gweithio'n galed i baratoi ar gyfer eich croesawu chi'n ôl yn ddiogel. Cadwch lygad am farcudiad diwydiant 'Rydyn ni'n Dda i Fynd' ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch am sicrwydd eu bod wedi dilyn canllawiau COVID-19 y llywodraeth a'r diwydiant, gan sicrhau bod prosesau ar waith i gynnal glendid a chynorthwyo pellhau cymdeithasol / corfforol.

 

Gwnewch eich addewid i Gymru. ‘Addo’

Ystyr Addo yw addo. I addo. I addunedu. Wrth i ni baratoi i archwilio Cymru, gadewch inni addo gyda'n gilydd i ofalu am ein gilydd a'r lle arbennig hwn rydyn ni'n ei alw'n gartref. Cliciwch yma i….Gwneud eich addewid i Gymru