Skip to the content

Gweithgareddau Dan Do Sy'n Hwyl Yn Ystod Y Cyfnod Clo

1. Ewch i Ddringo Creigiau Yng Nghanolfan Dringo Dan Do Boulders

Canolfan Dringo Dan Do Boulders yw canolfan ddringo a chlogfeini dan do Caerdydd gyda gweithgareddau sy’n addas ar gyfer pob oedran a gallu. Mae’n wibdaith wych i’r teulu cyfan sy’n sicr o bacio’ch diwrnod gydag adrenalin ac antur!

2. Gwneud Sblash yn Nŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn gyfleuster antur gwefreiddiol, ar alw yng nghanol y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol. Mwynhewch amrywiaeth o weithgareddau hamdden cyffrous fel padl-fyrddio sefyll a gwifrau sip! A wnaethom ni sôn ei fod yn gartref i’r unig gwrs rafftio dŵr gwyn yn Ne Cymru?

3. Gadewch i’ch Plentyn Mewnol Ryddhau Mewn Parc Trampolîn

Mae trigolion Caerdydd yn cael eu difetha am ddewis o ran parciau trampolîn. Buzz yw parc trampolîn mwyaf Cymru ’ac mae wedi’i leoli yn Llanishen, ac mae parc trampolîn Infinity yn barc trampolîn dan do wedi’i ysbrydoli gan parkour gyda mwy na 70 o drampolinau rhyng-gysylltiedig, lonydd pêl-fasged, trawstiau cydbwysedd, gwelyau perfformio a mwy!

4. Bwyta Byd-eang, Aros yn Lleol yn y Depot

Mae’r Depot yn cynnal ystod o ddigwyddiadau diod a chiniawa ar thema fyd-eang fel y gallwch chi fwyta’n fyd-eang ac aros yn lleol. Ewch i mewn i’r neuadd gwrw cwbl ddilys a mwynhewch y digwyddiad ar thema Oktoberfest sy’n gweld y warws yn cael ei drawsnewid yn Ŵyl Gwrw Bafaria. Mae’r Street Food Social’s, sy’n boblogaidd iawn, yn parhau’r mis hwn, lle byddwch chi’n dod o hyd i 8 masnachwr bwyd stryd, byrddau o bell cymdeithasol, bar trwyddedig llawn, gyda digon o orsafoedd glanweithio wedi’u dotio o gwmpas, gyda seddi dan do i’ch amddiffyn rhag unrhyw dywydd gwael.

5. Ewch i Golffio Tu Mewn Yn Golff Antur Treetop

Ewch i Treetop Adventure Golf ar gyfer antur golff mini epig gyda dau gwrs dan do, 18 twll, ynghyd â choffi, coctels trofannol a phryfed jyngl blasus. peidiwch ag anghofio camu i’r her ar y 19eg twll bonws (os ydych chi’n teimlo’n lwcus).

6. Taro’r Lonydd

Beth am fynd i fowlio gyda’ch aelwyd? Mae’n ffordd wych o gael hwyl a gollwng stêm! Mae gennych un neu ddau o opsiynau fel preswylydd yng Nghaerdydd gan gynnwys Hollywood Bowl yng Nghanolfan y Ddraig Goch a Superbowl yn y Stadiwm Plaza. Hefyd mae llwyth o gemau arcêd a bar yn y ddau leoliad i’ch difyrru ar ôl i chi orffen bowlio.

7. Allwch Chi Torri Allan o Ystafell Dianc?

A yw’r cyfnod clo lleol wedi peri ichi deimlo fel eich bod chi eisiau torri allan? Wel, nawr gallwch chi. Ymweld ag ystafell ddianc yng Nghaerdydd a mwynhau’r rhyddhad cathartig o guro’r cloc, datrys yr holl bosau a chliwiau, a thorri allan.

8. Siopa Lleol a Chefnogi Manwerthwyr Annibynnol

Nawr yn fwy nag erioed mae angen cefnogaeth trigolion lleol ar ein manwerthwyr annibynnol. Yn galw allan am eich siop wythnosol? Beth am ymweld â Marchnad Caerdydd, lle gallwch chi godi'ch holl fwydydd o groser gwyrdd, cigydd, gwerthwr pysgod, becws, delicatessens a mwy. Neu cymerwch ychydig o amser i archwilio The Castle Emporium ac arcedau Fictoraidd ac Edwardaidd Caerdydd sy'n llawn indies rhyfeddol. Hefyd, maen nhw i gyd yn gudd i'ch amddiffyn rhag yr elfennau. Yn lle siopa ar-lein, beth am alw heibio i'r dref a'u cefnogi? - Peidiwch ag anghofio eich mwgwd wyneb!

9. Siopa Hyd nes i Chi Gollwng yng Nghanolfan Siopa Tyddewi

Gyda dros 150 o siopau, bwytai a chaffis, Dewi Sant Dewi Sant yw’r lle i fod ar gyfer siopa, bwyta, neu adloniant. Yn ystod yr amseroedd anarferol hyn, mae llawer o’r siopau’n gweithredu oriau gwahanol i’r arfer, ac mae cyfyngiadau ar rai ohonynt. 

10. Cael Arhosiad

Wedi diflasu ar yr un pedair wal? Os gwnaethoch chi ateb ‘ydw’, rydyn ni’n meddwl ei bod hi’n bryd trin eich hun i aros yn ddiogel yng Nghaerdydd! Credwn, nid oes angen i chi fynd i ffwrdd i ddianc. Pwy sydd ddim wrth ei fodd yn aros mewn gwesty, gwasanaeth ystafell, sbaon a chiniawau 3 chwrs? Ewch ymlaen, rydych chi’n ei haeddu.

 

________________________________________
Cyn i chi fynd allan yng Nghaerdydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ymgyfarwyddo â’r cyfyngiadau cloi lleol a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru. Helpwch i gadw’ch hun a phawb o’ch cwmpas yn ddiogel.