Skip to the content

Ffôn

02921 660790

Cyfeiriad

NP20 1PA

Y dref agosaf

4 miles from Dinas Casnewydd

Bydd prif ddigwyddiad marathon Cymru yn dychwelyd ddydd Sul 25ed o Hydref 2020 ar ôl llwyddiant yr ail randaliad.

Mae Marathon Cenedlaethol Cymru yn ymfalchïo mewn llwybr cyflym, golygfaol - gellid dadlau mai hwn yw un o farathonau mwyaf gwastad y DU. Gan ddechrau a gorffen ar lan afon fywiog Casnewydd, mae'r llwybr yn cynnig tirnodau eiconig, bywyd gwyllt arfordirol, pentrefi canoloesol prydferth a chyfle amlwg i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i brofi'r canol dinas newydd ei adfywio.
Yn y pen draw, mae'r ras wedi bodloni'r galw am ddigwyddiad cyfranogi pellter marathon pennaf yng Nghymru, a wnaed yn bosibl drwy gefnogaeth Porthladdoedd Cysylltiedig Prydain, Cyngor Dinas Casnewydd a Llywodraeth Cymru. Ymunodd bron i 6,000 o redwyr â Marathon, 10K a Milltir Teulu yn 2019.

Mae'r ras 10K fflat, sy'n denu rhai o athletwyr gorau'r DU, yn rhoi cyfle i redwyr o bob gallu gymryd rhan yn un o benwythnosau cyfranogi mwyaf Cymru, heb ymrwymo i'r pellter heriol o 26.2 milltir.
Cyfryngau cymdeithasol

Facebook
Twitter

Dyddiadau

18 Ebrill 2021