Skip to the content

Ffôn

02920 304679

Cyfeiriad

CF10 3ND

Y dref agosaf

1 miles from Caerdydd

Mae dathliad mwyaf Cymru ’o gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ôl ac yn FWY nag erioed o’r blaen!

Dros 3 diwrnod bydd Pride Cymru yn croesawu 50,000 o bobl ym mhrifddinas Cymru i ddathlu'r gymuned LGBT +!

Y digwyddiad mwyaf lliwgar yng nghalendr Caerdydd fydd troi Lawnt Neuadd y Ddinas a’r strydoedd cyfagos yn garnifal o amrywiaeth, gyda reidiau ffair hwyl, difyrion ac adloniant gan rai o enwau mwyaf y DU mewn cerddoriaeth.

Ar ddydd Sadwrn mae Gorymdaith Pride Cymru’s yn dychwelyd i strydoedd Caerdydd gan gynnig gorymdaith ysblennydd ledled y ddinas. Mae'r orymdaith yn gweld 7000 o gyfranogwyr o'r gymuned Gymreig yn dathlu poblogaeth amrywiol y gwledydd yn falch.
Mae croeso i deuluoedd, unigolion, grwpiau, sefydliadau, pawb yn Pride Cymru arddangos y gwir amrywiaeth a chydraddoldeb ledled Cymru

Dros Wyl y Banc ym mis Awst, gall datgeiniaid ddisgwyl:
4 Llwyfan
Para Gorymdaith milltir o hyd
Food Bwyd Stryd
Cabaret
Ardal Deuluol
Marchnad Gymunedol
Bar Gin
Llwyfan Gomedi
Pabell Faith

+ Llwyth o hwyl i'r teulu, adloniant afradlon a chomedi i hyrwyddo a dathlu amrywiaeth yn ein cymunedau.

Sylwch y bydd yn rhaid i blant o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.
Cyfleusterau

Cyfleusterau i Bobl Anabl
Cyfleusterau Busnes
Darparu ar Gyfer Grwpiau

Cyfryngau cymdeithasol

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Dyddiadau

24 Awst 2020 30 Awst 2020